Wersje strony Nr 608 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 219 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.