Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”

                                                                                             DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 95/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
12.01.2011 07:25
Data aktualizacji:
12.01.2011 07:25
Liczba wyświetleń:
1953
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz952010.pdf37.24 KB