Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 94/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
11.01.2011 14:00
Data aktualizacji:
11.01.2011 14:02
Liczba wyświetleń:
2040
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz942011.pdf38.72 KB