Wersja strony Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z dnia 31 grudzień, 2010 - 07:52

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 91/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.      Decyzję w sprawie przyznania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia podejmuje wyłącznie Rektor.

3.      W przypadku przyznania Patronatu Honorowego lub wyrażenia zgody na udział w Komitecie Honorowym z naruszeniem przepisów Zarządzenia, Rektor uchyla błędnie wydaną decyzję i powiadamia o tym organizatora.

4.      Wszystkie sprawy dotyczące przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym przez Biuro Rektora.

5.      Wnioski o przyznanie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym wpływające do jednostek organizacyjnych, Kierownicy tych jednostek przesyłają niezwłocznie do Biura Rektora.

§ 2

1.      Wnioski w sprawie przyznania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym nie rozpatrzone do 31 grudnia 2010 roku podlegają rozpatrzeniu według przepisów Zarządzenia.

2.      Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do przesłania Rektorowi do dnia 20 stycznia 2011 roku informacji o przyznanych Patronatach Honorowych lub udziale w Komitetach Honorowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2009 i 2010.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
31.12.2010 07:52
Data aktualizacji:
31.12.2010 08:33
Liczba wyświetleń:
4374
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr912010.pdf37.74 KB