Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 87/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach itp. lub zaliczek na prenumeratę

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Zaliczki z tytułu uczestnictwa pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w konferencjach, sympozjach itp. lub zaliczki z tytułu prenumeraty wnoszone są wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez osobę upoważnioną do dysponowania środkami, z których dokonuje się opłaty.

2.      W zależności od waluty, w której ma być dokonana opłata oraz od sposobu dokonania opłaty, wniosek o zaliczkę wniesienia opłaty za konferencję, sympozjum itp. lub zaliczkę za prenumeratę sporządza się na druku stanowiącym załącznik:

1)     nr 1 – zaliczka w PLN,

2)     nr 2 – zaliczka w walucie obcej,

3)    nr 3 – zaliczka opłacona karta służbową.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kwestorowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.12.2010
Data publikacji:
23.12.2010 07:58
Data aktualizacji:
03.02.2011 07:27
Liczba wyświetleń:
5095
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz872010.pdf37.29 KB
zaliczka w PLN.pdf52 KB
zaliczka.pdf74.57 KB
zaliczka opłacona karta służbową.pdf66.32 KB
1WNIOSEK ZAL PLN KONFERENC.doc44 KB
2WNIOSEK ZAL WALUTA KONFERENC.doc41.5 KB
3WNIOSEK PLATN KARTa SLUZ.doc40.5 KB