Wersje strony Nr 536 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.