Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 80/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się wzory umów obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiące załączniki:

1)     Nr 1 – umowa o dzieło,

2)     Nr 2 – umowa zlecenie,

3)     Nr 3 – umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami.

2.      Integralną część wzorów, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do umów.

3.      Za sporządzenie projektu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonym wzorem odpowiada kierownik jednostki, w której umowa jest sporządzona lub osoba wyznaczona pisemnie przez kierownika jednostki do przygotowywania projektów umów.

4.      Powierzenie obowiązków sporządzania projektów umów następuje po podpisaniu przez pracownika oświadczenia następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, że znane są mi, obowiązujące w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przepisy ogólne oraz przepisy wewnętrzne w zakresie umów o dzieło i umów zlecenia.

5.      W przypadku braku oświadczenia przyjmuje się, że autorem projektu umowy jest kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy umów zawartych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
09.12.2010 08:40
Data aktualizacji:
12.01.2011 09:29
Liczba wyświetleń:
5386
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr80.pdf37.05 KB
Załącznik Nr 2 - UMOWA ZLECENIA.doc118 KB
Załącznik Nr 3 - UMOWA ZLECENIA-PRAKTYKI.doc122.5 KB
Załącznik Nr 1 - UMOWA O DZIEŁO.doc118.5 KB
zarz80.pdf26.91 KB