Wersje strony Nr 487 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.