Nr 462 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 462

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień  lub umów na realizację wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym oraz występowania z wnioskami  o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do zawierania z jednostkami sektora finansów publicznych  lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy bez uzyskania zgody Senatu w okresach między posiedzeniami Senatu.
  2. zawartych umowach lub porozumieniach Rektor zobowiązany  jest poinformować Senat na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 380 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 12:15
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
2522
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw462.pdf48.29 KB