Nr 460 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  460

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 118, m. Olsztyn oznaczonej w ewidencji jako działka nr 37/6 o powierzchni 56 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta w udziałach na rzecz nabywców terenów bezpośrednio do niej przyległych oznaczonych jako działki nr 34/22, 37/5, 38/6, 38/10, 38/8 obręb 118 m. Olszyn.

 

§ 3

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa  w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 09:17
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:32
Liczba wyświetleń:
2538
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw460.pdf38.84 KB