Nr 455 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  455

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu, z późn. zm.) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat uchyla Uchwałę Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 08:13
Data aktualizacji:
12.08.2014 12:09
Liczba wyświetleń:
2561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw455.pdf37.89 KB