Nr 453 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego z okazji 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  453

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego z okazji 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawioną przez dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, propozycję wzoru Medalu Pamiątkowego z okazji 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 2

Wzór medalu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

        

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 453 Senatu

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

Wzór Medalu Pamiątkowego z okazji 50-lecia

Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 07:42
Data aktualizacji:
12.08.2014 12:37
Liczba wyświetleń:
2498
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw453.pdf36.16 KB
Zaldo UchwaNr 453 Senatu.doc224 KB