Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  449

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za wieloletnią twórczość literacką związaną z promocją dziedzictwa kulturowego i natury Warmii i Mazur ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje Siegfried LENZ – niemiecki pisarz urodzony w Ełku, największym międzynarodowym sukcesem pisarza jest powieść Heimat Museum.

 

§ 2

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziałem  Nauk Technicznych, w szczególności za wkład w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej:

1.      ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w  Olsztynie otrzymuje prof. dr hab. Stanisław BIAŁOUSZ – były Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, członek KBN,

2.      SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław SZPRYNGIEL – Kierownik Katedry Eksploatacji i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

2)     prof. dr hab. inż. Czesław WASZKIEWICZ – Kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

§ 3

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego:

1.      ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     prof. zw. dr hab. Roman BOCHNO,

2)     prof. dr hab. Michaił BORSUK,

3)     prof. dr hab. Władysław CZAJKA,

4)     prof. dr hab. Marianna DĘBNIEWSKA,

5)     prof. dr hab. Stanisław GAJEWSKI,

6)     prof. dr hab. Barbara GRUDNIEWSKA,

7)     prof. dr hab. Andrzej HOPFER,

8)     prof. dr hab. Halina HUTOROWICZ,

9)     prof. dr hab. Stefania IWAŃSKA,

10) prof. dr hab. Aleksander LEWCZUK,

11) prof. zw. dr hab. Czesław LEWICKI,

12) prof. dr hab. Ireneusz ŁAKOMY,

13) prof. dr hab. Barbara MAJCHRZAK,

14) ks. prof. dr hab. Władysław NOWAK,

15) prof. dr hab. Zbigniew PUCHAJDA,

16) prof. dr hab. Jerzy SUCHTA,

17) prof. dr hab. Ziemowit SULIGOWSKI,

18) prof. dr hab. Stanisław SUROWIEC,

19) prof. dr hab. Wiesław SZCZEPAŃSKI,

20) prof. zw. dr hab. Stanisław WAJDA,

21) prof. dr hab. Alojzy WASILEWSKI,

22) prof. dr hab. Zdzisław ŻBIKOWSKI;

 

2.      SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     dr hab. inż. Jurij DOBRIAŃSKI, prof. UWM,

2)     dr hab. Tomasz JAWORSKI, prof. UWM,

3)     dr hab. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY, prof. UWM,

4)     dr hab. Danuta SZYMKIEWICZ-DĄBROWSKA,

5)     dr hab. ANDRZEJ WANIC, prof. UWM;

 

3.  BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

1)     dr Anna BURACZEWSKA,

2)     dr inż. Mirosław GRALIŃSKI,

3)     ks. dr Zygmunt KLIMCZUK,

4)     dr Aleksander ŁOGIN.

 

§ 4

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, zwłaszcza za wieloletnią i zaangażowaną współpracę  z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:

1.      Waldemar KLOCEK – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie,

2.      Sławomir MACHNIK – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Olsztyn,

3.      Roman PRZEDWOJSKI – Wojewoda Olsztyński w latach 1990–1993, Prezes  Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY“,

4.      Florian ROMANOWSKI – Prezes „OPEGIEKA” Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Elblągu,

5.      dr Irek SHAGIMURATOV – Dyrektor Zachodniego Oddziału Instytutu Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Kaliningradzie.

 

§ 5

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, zwłaszcza za wieloletnią i zaangażowaną współpracę z Uczelnią ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:

1.      Janusz CYGAŃSKI – Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur,

2.      Andrzej MARCINKIEWICZ – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 

§ 6

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)     Genowefa BURCEWICZ,

2)     mgr inż. Krystyna CYMERMAN,

3)     Irena GRZYMKOWSKA,

4)     Janina KOSAKOWSKA, 

5)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA,

6)     mgr inż. Elżbieta OFIERSKA,

7)     Andrzej SKOKOWSKI,

8)     mgr Henryka STANKIEWICZ,

9)     Krystyna TABAKA,

10) Maria TYBERSKA,

11) Bożena ZŁOTKOWSKA.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 07:20
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:04
Liczba wyświetleń:
3638
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw450.pdf48.41 KB