Wersje strony Nr 439 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Aleksego TRALLE

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.