Nr 436 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  436

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2010

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 uwzględniający (w tys. zł):

  1. Przychody działalności operacyjnej                                      13 589,3
  2. Koszty działalności operacyjnej                                           13 545,0
  3. Zysk z działalności operacyjnej                                           44,3
  4. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów         733,8

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów       651,5

Stan funduszu na koniec roku 2010                                     82,3

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych  stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
22.06.2010 08:20
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:19
Liczba wyświetleń:
2485
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw436.pdf41.05 KB