Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów

UCHWAŁA  Nr  434

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku


w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawioną przez Rektora, propozycję zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów.

2.      Kolejność usytuowania głazów kamiennych przy Alei Wydziałów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3.      Wzór tablicy okolicznościowej, umieszczanej na głazach kamiennych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 434 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku

 

Kolejność usytuowania głazów kamiennych

przy Alei Wydziałów

 

Wydział Kształtowania Środowiska

i Rolnictwa

 

ALEJA   WYDZIAŁÓW

 

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Wydział

Nauki o Żywności

Wydział Ochrony Środowiska

i Rybactwa

Wydział Geodezji

i Gospodarki Przestrzennej

Wydział

Nauk Technicznych

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Wydział

Humanistyczny

Wydział

Biologii

Wydział

Matematyki i Informatyki

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Wydział

Nauk Społecznych

Wydział

Prawa i Administracji

Wydział

Teologii

Wydział

Sztuki

Wydział

Nauk Medycznych

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 434 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku

 

Wzór tablicy okolicznościowej

umieszczanej na głazach kamiennych

 

 

Logo Uniwersytetu

 

 

Wydział ...............................

(nazwa Wydziału)

 

 

- Wydział ................... WSR, WSR-ART, ART, WSP, ART-UWM, WSP-UWM, UWM (od roku – do roku)

 

 

Logo Stowarzyszenia Absolwentów                                        logo Wydziału

 

 

Olsztyn – Kortowo

(rok)

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2010
Data publikacji:
25.05.2010 12:01
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:22
Liczba wyświetleń:
3177
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw4342010.pdf42.15 KB