Nr 432 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 432

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwąBudowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur” do realizacji w latach 2010-2013.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 3.000.000,00 PLN

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2010
Data publikacji:
25.05.2010 09:25
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:24
Liczba wyświetleń:
2834
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw4322010.pdf37.97 KB