Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 36/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie §17 ust. 6 oraz § 2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.               Tworzy się Dział Ekonomiczny, zwany dalej Działem.

2.               Do zakresu działania Działu Ekonomicznego należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)     sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)     opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie kalkulacji kosztów funkcjonowania Uniwersytetu,

5)     przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych do właściwych organów o finansowanie Uniwersytetu,

6)     koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych,

7)     koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)     opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

9)     statutowej Uniwersytetu,

10) dydaktycznej,

11) ogólnouczelnianej,

12) przygotowywanie sprawozdania z realizacji powierzonych zadań,

13) prowadzenie obsługi Senackiej Komisji Rozwoju i Finansów Uczelni,

14) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zadań.

3.               Działem kieruje kierownik Działu.

4.               Nadzór nad Działem pełni Zastępca Kwestora ds. Inwestycji.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.05.2010
Data publikacji:
20.05.2010 13:27
Data aktualizacji:
20.05.2010 13:27
Liczba wyświetleń:
2156
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr362010.pdf39.05 KB