Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 23/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Sztuki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie  i higiena głosu”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.04.2010
Data publikacji:
20.05.2010 08:41
Data aktualizacji:
20.05.2010 10:48
Liczba wyświetleń:
2956
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr232010.pdf38.52 KB