Nr 416 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie poparcia Deklaracji Fromborskiej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 416

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie poparcia Deklaracji Fromborskiej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie popiera treść Deklaracji Fromborskiej, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 416 Senatu UWM

z dnia 14 maja 2010 roku

 

DEKLARACJA FROMBORSKA

 

Dzieło Mikołaja Kopernika było i jest żywą inspiracją dla rozwoju myśli naukowej na całym świecie. Dziś, w okresie kształtowania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i nauki, warto przypomnieć, w jakich warunkach działał i tworzył Mikołaj Kopernik. Wychowany w Toruniu, po doświadczeniach studiów na uniwersytetach w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze osiadł jako kanonik kapituły przy katedrze we Frauenburgu/Fromborku, jak sam pisał - w tym odległym zakątku ziemi - położonym 1500 km od Bolonii. Kapituła działała tu już w XIII wieku, blisko pulsowały życiem Gdańsk, Elbląg, Królewiec, gdzie jeszcze za życia Kopernika podjęto trud tworzenia uniwersytetu.

Mikołaj Kopernik żył w Europie wiary i rozumu; Europie, w której wymiar Północ-Południe był równie ważny jak Wschód i Zachód; Europie, gdzie nie można było przewidzieć przełomu spowodowanego Jego epokowym dziełem „O obrotach sfer niebieskich”.

Przemiany historyczne częściowo zniszczyły dowody wieloletniej działalności Kopernika we Fromborku. Nie zachowały się niestety zewnętrzne ślady faktycznego pochówku Wielkiego Astronoma w katedrze, a księgozbiór Kopernika znalazł się w Szwecji, w niedalekiej Uppsali.

Obecnie otwierają się nowe tematy godne naukowej dyskusji. Podstawowym wyzwaniem jest ugruntowanie przekonania, iż Europa kultury, oświaty i nauki była i jest kontynentem bez granic, częścią światowego skarbca wiedzy, wzbogaconego historycznymi doświadczeniami wszystkich narodów i lokalnych społeczności. Doniosłą rolę w pomnażaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają uniwersytety naszego kontynentu.

Odnalezienie w 2005 roku miejsca pochówku Mikołaja Kopernika i ustawienie w 2010 roku jego nagrobka wywołały szerokie zainteresowanie tak uczonych różnych dziedzin, jak i szerokich kręgów opinii publicznej.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 10:31
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:44
Liczba wyświetleń:
2380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr416.pdf41.27 KB