Wersje strony Nr 408 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.