Nr 407 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 407

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum” do realizacji w latach 2008-2010.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 6.379.000,00 PLN.

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 313 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 08:06
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:26
Liczba wyświetleń:
2641
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw4072010.pdf38.36 KB