Nr 394 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  394

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia  2010 roku

 

 w sprawie    ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011 na poszczególne dyscypliny naukowe.

2.      Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik do Uchwały Nr 394 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

w roku akademickim 2010/2011

        

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Agronomia

10

2

Biologia

19

3

Filozofia

5

4

Geodezja i kartografia

10

5

Historia

5

6

Inżynieria rolnicza

10

7

Językoznawstwo

5

8

Kształtowanie środowiska

10

9

Literaturoznawstwo

5

10

Pedagogika

22

11

Rybactwo

6

12

Technologia żywności i żywienia

18

13

Teologia

4

14

Weterynaria

10

15

Zootechnika

10

16

Rezerwa Rektora

15

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

164

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
04.05.2010 13:47
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:50
Liczba wyświetleń:
3092
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr 394.pdf42.12 KB