Nr 393 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011

                                                                                                                 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 393

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia  2010 roku

 

 w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 na poszczególne kierunki/makrokierunki kształcenia, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust.2.

2.      Na kierunki studiów: dietetyka, lekarski, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, limity przyjęć kandydatów na rok akademicki 2010/2011, ustala minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.      Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Garniewicz

 

 

Załącznik do Uchwały Nr … Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 23 kwietnia 2010 r.

Limity przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011


Lp.

KIERUNEK/MAKROKIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

OGÓŁEM KIERUNEK/
MAKROKIERUNEK

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

M, I stopnia

II stopnia

OGÓŁEM

1

Administracja

180

180

360

180

180

360

720

1.1.

Administracja /EŁK

60

-

60

60

-

60

120

2

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

24

-

24

-

-

-

24

3

Architektura krajobrazu

48

24

72

-

-

-

72

4

Bezpieczeństwo wewnętrzne

120

-

120

120

-

120

240

5

Bioinżynieria produkcji żywności

72

-

72

-

-

-

72

6

Biologia

120

48

168

-

24

24

192

7

Biotechnologia

168

96

264

-

-

-

264

8

Budownictwo

192

96

288

120

96

216

504

9

Dietetyka

60

-

60

-

-

-

60

10

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

150

150

300

90

90

180

480

11

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

20

20

40

-

-

-

40

12

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

40

30

70

-

-

-

70

13

Edukacja techniczno-informatyczna

72

48

120

48

24

72

192

14

Ekonomia

150

150

300

150

150

300

600

15

Energetyka

72

-

72

-

-

-

72

16.1.

Filologia spec. filologia angielska

96

32

128

-

32

32

160

16.2.

Filologia spec. filologia germańska

64

32

96

-

32

32

128

16.3.

Filologia spec. filologia rosyjska

64

64

128

-

-

-

128

16.4.

Filologia spec. filologia rosyjska z językiem angielskim

64

-

64

-

-

-

64

16.5.

Filologia spec. filologia ukraińska z językiem angielskim

32

-

32

-

-

-

32

16.6.

Filologia spec. filologia ukraińska

-

16

16

-

-

-

16

16.7.

Filologia spec. filologia angielska /SZCZYTNO

48

-

48

-

-

-

48

16.8.

Filologia spec. filologia germańska /SZCZYTNO

48

-

48

-

-

-

48

17

Filologia polska

120

120

240

60

90

150

390

17.1.

Filologia polska / EŁK

60

-

60

-

-

-

60

18

Filozofia

60

60

120

-

-

-

120

19

Fizyka techniczna

24

-

24

-

-

-

24

20

Geodezja i kartografia

144

120

264

144

48

192

456

20.1.

Geodezja i kartografia / TORUŃ

-

-

-

72

-

72

72

20.2.

Geodezja i kartografia / POZNAŃ

-

-

-

72

-

72

72

21

Gospodarka przestrzenna

96

72

168

72

24

96

264

22

Historia

90

90

180

30

60

90

270

23

Informatyka

96

72

168

48

72

120

288

24

Inżynieria bezpieczeństwa

72

-

72

-

-

-

72

25

Inżynieria chemiczna i procesowa

48

-

48

-

-

-

48

26

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

48

-

48

24

-

24

72

27

Inżynieria środowiska

72

-

72

-

-

-

72

28

Kierunek lekarski

80

-

80

-

-

-

80

28.1.

Kierunek lekarski - studia dla obcokrajowców

50

-

50

-

-

-

50

29

Matematyka

72

48

120

-

24

24

144

30

Mechanika i budowa maszyn

96

48

144

72

24

96

240

31

Mechatronika

96

-

96

-

-

-

96

32

Nauki o rodzinie

90

120

210

30

30

60

270

32.1.

Nauki o rodzinie /SZCZYTNO

30

-

30

30

-

30

60

33

Ochrona środowiska (Wydz. Ochr. Środ. i Ryb.)

168

96

264

0

48

48

312

34

Ochrona środowiska (W Kształt. Środ. i Roln.)

168

120

288

48

24

72

360

35

Ogrodnictwo

48

24

72

-

-

-

72

36

Pedagogika

180

240

420

180

240

420

840

36.1.

Pedagogika / EŁK

30

-

30

30

-

30

60

36.2.

Pedagogika /SZCZYTNO

30

-

30

30

-

30

60

37

Pedagogika specjalna

120

-

120

90

-

90

210

38

Pielęgniarstwo

60

50

110

60

60

120

230

39

Politologia

120

90

210

60

90

150

360

39.1.

Politologia/EŁK

60

-

60

30

-

30

90

40

Praca socjalna

60

-

60

60

-

60

120

41

Prawo

270

-

270

120

-

120

390

42

Ratownictwo medyczne

40

-

40

-

-

-

40

43

Rolnictwo

96

48

144

48

24

72

216

44

Rybactwo

48

24

72

-

-

-

72

45

Socjologia

90

-

90

60

-

60

150

46

Stosunki międzynarodowe

120

-

120

60

-

60

180

47

Technika rolnicza i leśna

72

24

96

48

24

72

168

47.1.

Technika rolnicza i leśna / EŁK

24

-

24

-

-

-

24

48

Technologia żywności i żywienie człowieka

216

144

360

72

48

120

480

49

Teologia

60

-

60

-

-

-

60

50

Towaroznawstwo

216

96

312

48

-

48

360

51

Weterynaria

216

-

216

-

-

-

216

52

Zarządzanie

150

150

300

150

150

300

600

53

Zootechnika

168

120

288

48

48

96

384

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

6238

2962

9200

2664

1756

4420

13620

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
04.05.2010 13:39
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:52
Liczba wyświetleń:
2893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWNR 393.pdf50.14 KB