Nr 381 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

DRUkUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  381

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie. stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowej, w formie poręczenia, na zaciągnięcie przez Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej kredytu na realizację zadań w wysokości 4 mln 400 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 11:57
Data aktualizacji:
13.08.2014 12:40
Liczba wyświetleń:
3069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr381.pdf36.24 KB