Nr 382 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  382

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie  upoważnienia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat upoważnia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Umowa Partnerska, o której mowa w pkt. 1, zostaje zawarta pomiędzy:

1)     Gminą Miejską Szczytno;

2)     Powiatem Szczycieńskim;

3)     Miastem Ełk;

4)     Miastem Olsztyn.

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest Liderem Partnerstwa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 11:45
Data aktualizacji:
13.08.2014 12:39
Liczba wyświetleń:
2559
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr382.pdf39.35 KB