Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 14/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 marca 2010 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 5 oraz § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 361 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, Uchwałą Nr 362 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, stanowi się co następuje:

 

§ 2

1.      Na Wydziale Nauk Medycznych tworzy się:

1)    Katedrę Farmakologii i Toksykologii;

2)    Katedrę Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii;

3)    Zakład Patomorfologii w Katedrze Patomorfologii;

4)    Klinikę Ortopedii w Katedrze Chirurgii;

5)    Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii;

6)    Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej w Katedrze Onkologii;

7)    Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii.

 

§ 3

Likwiduje się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

 

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2010
Data publikacji:
16.03.2010 15:02
Data aktualizacji:
16.03.2010 15:02
Liczba wyświetleń:
2128
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZARZNR142010.pdf38.27 KB