Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 12/2010

Rektora  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 marca 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 oraz § 61 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  1. Zmienia się nazwę Biuro Współpracy z Zagranicą na Biuro Współpracy Międzynarodowej;
  2. Paragraf 24 otrzymuje brzmienie:

 

㤠24

1.      Biuro Współpracy Międzynarodowej podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Rozwoju Uniwersytetu.

2.      Biuro realizuje zadania wynikające z kierunków współpracy międzynarodowej Uniwersytetu.

3.      Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

1)     administracyjna obsługa i ewidencja:

                                                                                    a.      międzynarodowych umów bilateralnych;

                                                                                    b.      gości zagranicznych Uniwersytetu;

                                                                                    c.      studentów obcokrajowców;

                                                                                    d.      wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników UWM;

                                                                                    e.      Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;

                                                                                     f.      projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach programów edukacyjnych (w szczególności „Uczenie się przez całe życie”-Life Long Learning Programme, LLP) i pomocowych Unii Europejskiej;

                                                                                    g.      projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (EEA Grants) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norway Grants);

                                                                                    h.      innych projektów realizowanych na Uniwersytecie o charakterze międzynarodowym;

                                                                                      i.      międzynarodowych sieci uniwersyteckich.

2)     współpraca z Komisją Europejską oraz Agencją Krajową programu edukacyjnego i pomocowego UE, przede wszystkim z Zespołem Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy,

3)     współpraca z Agencjami w ramach EEA Grants i Norway Grants,

4)     działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej,

5)     działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

6)     informacja i promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za granicą, w tym nadzór i obsługa angielskiej wersji strony internetowej Uniwersytetu.

4.      W celu wykonania zadań określonych w pkt. 3, w ramach BWM funkcjonują:

1)     Sekcja ds. mobilności studentów i pracowników;

2)     Sekcja ds. Programów i Projektów”.

 

§ 2

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia 31 marca  2010r. dostosuje zakresy obowiązków podległych pracowników  uwzględniając wprowadzone zmiany.

 

§ 3

Nadzór nad  wprowadzeniem zmian organizacyjnych wynikających z  Regulaminu powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.03.2010
Data publikacji:
05.03.2010 14:50
Data aktualizacji:
05.03.2010 14:50
Liczba wyświetleń:
2244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz122010.pdf43.21 KB