Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 9/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody  w budownictwie”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Eurokody w budownictwie”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Eurokody w budownictwie” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 14:44
Data aktualizacji:
03.03.2010 14:44
Liczba wyświetleń:
2108
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz9 2010.pdf45.45 KB