Nr 364 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”

DRUKUJ TEN DOKUMENT


UCHWAŁA  Nr  364

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat pozytywnie opiniuje przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”.
  2. Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa” tworzy ponad 50 krajowych uczelni, ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych.
  3. Konsorcjum stanowi platformę wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim.
  4. Koordynatorem Konsorcjum jest Wojskowa Akademia Techniczna.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 09:49
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:43
Liczba wyświetleń:
2476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw364.pdf39.32 KB