Wersje strony Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.