Wersje strony Nr 335 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą – Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.