Zarządzenie Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 3/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.121 poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 44 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.01.2010
Data publikacji:
02.02.2010 08:37
Data aktualizacji:
02.02.2010 08:37
Liczba wyświetleń:
2207
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzadznr32010.pdf36.86 KB