Nr 338 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budowanego obiektu Regionalnego Centrum Informatycznego” do realizacji w latach 2010-2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  338

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budowanego obiektu Regionalnego Centrum Informatycznego” do realizacji w latach 2010-2012

 

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budowanego obiektu Regionalnego Centrum Informatycznego” do realizacji w latach 2010 – 2012.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 10:44
Data aktualizacji:
18.08.2014 13:02
Liczba wyświetleń:
2551
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw338.pdf47.79 KB