Nr 337 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 111 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  337

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 111 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Kalinowskiego oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1/6 o powierzchni 1601 m2, obręb 111 m. Olsztyn na rzecz spółki B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
27.01.2010 09:42
Data aktualizacji:
19.08.2014 08:39
Liczba wyświetleń:
2518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw337.pdf38.41 KB