Nr 324 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mirosława WYSZKOWSKIEGO

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  324

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mirosława WYSZKOWSKIEGO

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 § 1

Senat pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mirosława WYSZKOWSKIEGO z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 lutego 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.01.2010
Data publikacji:
26.01.2010 14:22
Data aktualizacji:
19.08.2014 08:53
Liczba wyświetleń:
2532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument