Nr 316 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  316

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie:

1.      likwidacji Instytutu Neofilologii;

2.      utworzenia:

1)     Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej,

2)     Katedry Filologii Angielskiej,

3)     Katedry Filologii Germańskiej,

4)     Ośrodka Kształcenia Metodycznego,

5)     Ośrodka Informatycznego;

3.      utworzenia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

1)     Zakładu Kultury Mediów,

2)     Zakładu Historii Mediów,

3)     Zakładu Komunikacji Społecznej;

4.      utworzenia w Instytucie Filologii Polskiej:

1)     Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia,

2)     Zakładu Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski,

3)     Zakładu Literatury Współczesnej,

4)     Zakładu Teorii Literatury,

5)     Zakładu Historii Języka Polskiego,

6)     Zakładu Współczesnego Języka Polskiego;

5.      utworzenia w Instytucie Filozofii:

1)     Zakładu Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki,

2)     Zakładu Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody,

3)     Zakładu Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologii,

4)     Zakładu Historii Filozofii,

5)     Zakładu Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk;

6.      utworzenia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych:

1)     Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej,

2)     Zakładu Historii Nowożytnej,

3)     Zakładu Historii XIX Wieku,

4)     Zakładu Historii XX Wieku,

5)     Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich,

6)     Zakładu Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,

7)     Zakładu Stosunków Międzynarodowych;

7.      utworzenia w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej:

1)     Zakładu Literatur Wschodniosłowiańskich,

2)     Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego,

3)     Zakładu Praktycznej Nauki i Metodyki Języka Rosyjskiego,

4)     Zakładu Ukrainistyki.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:35
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:00
Liczba wyświetleń:
2480
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW316.PDF41.51 KB