Zarządzenie Nr 4 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Zarządzenie Nr 4

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 150 oraz Nr 151 Senatu UWM z 27 stycznia 2007 roku stanowi się co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lutego 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki:
    1. przekształca się Katedrę Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego w Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
    2. przekształca się Katedrę Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej w dwa samodzielne zakłady:

• Zakład Historii Wychowania

• Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji;

  1. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:
    1. przekształca się Katedrę Fotogrametrii i Teledetekcji w Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rzecznika Prasowego
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.01.2007
Data publikacji:
25.09.2007 11:43
Data aktualizacji:
25.09.2007 11:43
Liczba wyświetleń:
2705
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument