Nr 312 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  312

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą  „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji”.

 

§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, jako przedsięwzięcie wieloetapowe, będzie realizowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr 240 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009r.

 

§ 5

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:19
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:11
Liczba wyświetleń:
2531
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW 312.PDF38.33 KB