Nr 311 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  311

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

 

§ 1

1.      Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni około 1500 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Dybowskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z o.o.

2.      Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:16
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:12
Liczba wyświetleń:
2653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW 311.PDF37.63 KB