Nr 310 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  310

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie w rejonie ul. Słonecznej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1. nr 25/100, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 1739 m2, stanowiącej przejście piesze łączące ul. Słoneczną z ul. Gwiezdną na rzecz gm. Olsztyn w celu  uregulowania stanu prawnego,
  2. nr 25/102, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 521 m2, stanowiącej teren pętli autobusowej na rzecz gm. Olsztyn w celu  uregulowania stanu prawnego,
  3. nr 25/104, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 4 m2, stanowiącej fragment chodnika związanego z pętlą autobusową na rzecz gm. Olsztyn w celu  uregulowania stanu prawnego,
  4. nr 25/103, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 29 m2 przeznaczonej łącznie z działką nr 25/94 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 11,
  5. nr 25/101, obręb 152 m. Olsztyn o powierzchni 572 m2 na rzecz nabywcy wyłonionego w trybie przetargowym.

 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:13
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
2514
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW 310.PDF40.13 KB