Nr 309 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  309

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmiany w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu UWM Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na kierunku pedagogika powołuje się specjalność: „pedagogika pracy socjalnej” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

  1. Kształcenie na powołanej uchwałą specjalności prowadzone będzie od 1 października 2010 roku na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych dla obu form studiów przez właściwą radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
  2. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

 

§ 3

Tracą moc postanowienia Uchwały Nr 150 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w części dotyczącej oferty dydaktycznej objętej regulacją niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 14:08
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
2522
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW 309.PDF39.08 KB