Nr 300 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2010 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 300

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2010 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz  § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok stanowiące załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2009
Data publikacji:
02.12.2009 12:59
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:27
Liczba wyświetleń:
2561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw 300 2009.pdf35.73 KB