Nr 290 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 m. Olsztyn oraz nr 65 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 290

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 października 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 m. Olsztyn oraz nr 65 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na dokonanie zamiany pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Gminą Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. gen. Stanisława Maczka oznaczonej w ewidencji jako działka nr 5/104 o powierzchni 6754 m2, obręb 118 m. Olsztyn, stanowiącej zgodnie z planem miejscowym teren zabudowy o funkcjach oświatowo-kulturalnych na prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Feliksa Szrajbera, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 8/8 o powierzchni ok. 1700 m2, obręb 65 m. Olsztyn stanowiącej parking (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą rozliczenia finansowego pomiędzy Stronami będzie wartość zamienianych nieruchomości ustalona zgodnie z operatem szacunkowym.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące z zamiany nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2009
Data publikacji:
06.11.2009 12:35
Data aktualizacji:
19.08.2014 09:39
Liczba wyświetleń:
2614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW 290.PDF39.59 KB