Nr 278 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 278

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce

 

Na podstawie art. 85 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu, uchwala się co następuje:

§ 1

Likwiduje się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce”.

§ 2

Kandydaci przyjęci na I rok studiów na kierunki określone w ofercie edukacyjnej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce w roku akademickim 2009/2010,  z dniem 1 października 2009 roku rozpoczynają naukę zgodnie z ustalonym cyklem kształcenia według planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalności, w siedzibie Uniwersytetu – w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 13:38
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:13
Liczba wyświetleń:
2991
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr278.pdf38.49 KB