Nr 274 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 110 m. Olsztyn.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 274

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 110 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Gałczyńskiego oznaczonych w ewidencji jako działki nr: 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, obręb 110 m. Olsztyn o łącznej powierzchni 0,4186 ha niestanowiących samodzielnych działek budowla-nych, wydzielonych w celu poprawy warunków zagospodarowania nierucho-mości odpowiednio do nich przyległych (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 12:36
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:20
Liczba wyświetleń:
2595
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr274.pdf38.87 KB