Nr 273 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 273

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie w rejonie ul. Karnickiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4/40, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 860 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 12:16
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:24
Liczba wyświetleń:
2629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr273.pdf38.1 KB