Nr 270 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 270

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 września 2009 roku

 

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik Nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z § 12 ust. 1 pkt. 4a stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Zarządza się wybory uzupełniające do Senatu.
  2. Zakończenie wyborów ustala się na dzień 15 listopada 2009r.

§ 2

Realizację uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.09.2009
Data publikacji:
13.10.2009 11:44
Data aktualizacji:
19.08.2014 10:26
Liczba wyświetleń:
2631
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwanr270.pdf36.62 KB