Nr 197 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 197

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie przekształcenia Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji w Katedrę Fotogrametrii i Teledetekcji.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 12:44
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:18
Liczba wyświetleń:
3318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument