Nr 196 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

drukuj dokument

UCHWAŁA Nr 196

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie w rejonie ul. Tuwima oraz ul. Sikorskiego, oznaczonych w ewidencji jako działki:

  • nr 12/11, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 384 m2,
  • nr 12/15, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 2735 m2,

stanowiących drogi klasy dojazdowej dla obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

§ 2

Sprzedaży przedmiotowych nieruchomości dokonuje na rzecz nabywców nieruchomości gruntowych niezbudowanych oznaczonych w ewidencji jako działki nr 12/10 i 12/14 obręb 112 m. Olsztyn,  wyłonionych w przetargu z dnia 24 września 2008 roku w celu regulacji obsługi komunikacyjnej (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2009
Data publikacji:
15.06.2009 12:38
Data aktualizacji:
08.09.2014 10:18
Liczba wyświetleń:
3140
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument